Latviski
Struktūrvienības > Skaitļošanas centrs

Skaitļošanas centrs
direktors: Vitolds Ozoliņš
Sētas ielā 1
Rīga
Latvija, LV-1048
Telefons: (+371) 7089540
e-pasts: vozolins@cs.rtu.lv


   Skaitļošanas centra darbība ir virzīta uz mācību procesa nodrošinājumu un materiāli tehniskās bāzes attīstību atbilstoši mācību programmām sadarbībā ar DITF struktūrvienībām.
    Skaitļošanas centrs administrē DITF datortīklu, nodrošina Interneta pakalpojumu saņemšanu un operatīvi novērš kļūmes to darbībā.